Lemminkäisen pääkonttori Salmisaaressa

Teisinė informacija

Prisijungdami prie svetainės, sutinkate su šiomis sąlygomis.

Šios svetainės turinys priklauso „Lemminkäinen Corporation" ir (arba) jos dukterinėms įmonėms (toliau – „Lemminkäinen").

Autorių teisės, prekių ženklai ir įsipareigojimai

Be išankstinio raštiško „Lemminkäinen" sutikimo draudžiama atkurti, kopijuoti, perduoti, pasiskirstyti arba saugoti šios svetainės turinį arba jo dalį. Atskiriems „Lemminkäinen" svetainėje esantiems dokumentams gali būti taikomos papildomos sąlygos.

Šią svetainę ir joje esančią informaciją galima naudoti privačiais ir nekomerciniais tikslais. Spaudos pranešimus ir kitus viešajam naudojimui skirtus dokumentus galima naudoti viešuose pranešimuose, jei nurodomas informacijos šaltinis.

Pateikdami, pvz., el. paštu ar per žiniatinklio tarnybas, su svetaine susijusią medžiagą į bet kurį „Lemminkäinen" serverį, jūs, kaip medžiagos teikėjas, sutinkate laikytis šių sąlygų: (a) pateikiama medžiaga yra teisėta ar kitaip tinkama viešinti; (b) prieš pateikdami medžiagą esate ėmęsi tinkamų atsargumo priemonių, kad atpažintumėte ir pašalintumėte virusus ar kitas užkrėtimą ar sunaikinimą galinčias sukelti medžiagos savybes; (c) medžiaga priklauso jums arba jūs turite neribotą teisę teikti medžiagą „Lemminkäinen", o „Lemminkäinen" turi teisę nemokamai publikuoti medžiagą ir (arba) produktų medžiagos dalį ar visą medžiagą be jokios atsakomybės ar įsipareigojimų; (d) įsipareigojate nesiimti veiksmų prieš „Lemminkäinen" dėl pateiktos medžiagos ir sutinkate kompensuoti „Lemminkäinen" žalą, jei trečiosios šalys imsis veiksmų prieš „Lemminkäinen" dėl jūsų pateiktos medžiagos.

„Lemminkäinen" ir jos produktų pavadinimai yra paprastieji arba registruotieji „Lemminkäinen" prekių ženklai. Kiti šioje svetainėje minimi įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai. Šios svetainės prieiga negali būti interpretuojama kaip netiesiogiai ar kitaip suteikiama licencija ar teisė naudoti visus svetainėje rodomus prekių ženklus be išankstinio raštiško „Lemminkäinen" ar čia minimų trečiųjų šalių sutikimo.

Įsipareigojimų ir teisės keisti apribojimas

„Lemminkäinen" svetainė pateikiama „tokia, kokia yra". Šiuose puslapiuose esančio turinio tikslumui, patikimumui ar pačiam turiniui nėra taikoma jokia – išreikšta ar numatoma – garantija. „Lemminkäinen" neteikia garantijos, kad puslapiuose ar jų serveryje nėra virusų ar kitų pavojingų komponentų.
„Lemminkäinen" pasilieka teisę keisti puslapius ar bet kuriuo metu apriboti prieigą prie puslapių.

„Lemminkäinen" neteikia garantijos dėl puslapių pasiekiamumo, tikslumo, patikimumo ar turinio arba turinio tinkamumo parduoti ar pritaikymo konkrečiu tikslu. „Lemminkäinen" nėra atsakinga už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, specialiuosius ar pasekminius nuostolius, prarastą pelną ar verslo trukdžius, kylančius dėl šios svetainės naudojimo ar negalėjimo jos naudoti, net jei „Lemminkäinen" buvo įspėta dėl tokių nuostolių galimybės. „Lemminkäinen" atsakomybė ribojama pagal privalomąsias sąlygas, nurodytas Suomijos teisės aktuose.

Nuorodos

„Lemminkäinen" savo svetainėje gali įterpti saitų su savo pačios arba trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš pradėdami naudoti tokias trečiųjų šalių nuorodas, turite peržiūrėti jų sąlygas ir su jomis sutikti. Be to, sutinkate, kad „Lemminkäinen" nekontroliuoja trečiųjų šalių svetainių turinio ir negali prisiimti atsakomybės už jų sukurtą ar paskelbtą medžiagą. „Lemminkäinen" negali būti laikoma atsakinga už trečiųjų šalių svetainėse esančią medžiagą.

„Lemminkäinen" svetainės privatumas

„Lemminkäinen" renka duomenis, kai vartotojas siunčia atsiliepimą apie svetainę, užsako medžiagą ar įveda asmeninę informaciją, susijusią su kitomis funkcijomis, pvz., registracija. „Lemminkäinen" neatskleidžia asmeninės informacijos įmonei nepriklausančioms šalims, jų partneriams ar subrangovams. Duomenys saugomi užkardomis apsaugotose duomenų bazėse, rakinamose patalpose.

Siekiant įgyvendinti ir plėtoti paslaugas, pagerinti vartotojų patirtį ir pritaikyti rinkodarai, svetainėje naudojami slapukai.

Slapukai yra maži tekstiniai failai, siunčiami ir saugomi vartotojo kompiuteryje. Slapukai negali sugadinti vartotojo kompiuterio ar failų. Jie naudojami renkant šią informaciją (bet tuo neapsiribojant): svetainė, iš kurios vartotojas prisijungia prie paslaugos, atsisiunčiami puslapiai, naršyklės tipas, ekrano skiriamoji geba, kalbos pasirinkimas, data ir laikas, IP adresas. Jei nori, naršyklės parametruose vartotojas gali išjungti slapukus. Juos išjungus tam tikros paslaugos gali sulėtėti arba gali būti visiškai nutraukta prieiga prie tam tikrų tinklalapių.

Svetainėje naudojamas analizės įrankis. Analizės įrankio programa naudoja slapukus, kad sugeneruotų svetainės naudojimo ir jo analizės statistiką.

Be to, „Lemminkäinen" surinktą svetainės naudojimo informaciją, vadinamuosius komercinius slapukus, naudoja kurdama reklamas tam tikrai naršyklei. Tikslinės grupės segmentai sugeneruojami pagal informaciją, kokias svetaines tam tikros naršyklės aplankė per konkretų laikotarpį. Tikslinės grupės segmentai naudojami siekiant vartotojui pateikti dominančią reklamą. Taip vartotojui pateikiami naujausios ir naudingiausios reklamos pranešimai. Reklamuotojai ir reklamavimo tinklai pranešimus paskirsto pagal elgesio informaciją, kurią surinko „Lemminkäinen" svetainė.

„Lemminkäinen" svetainėje gali būti trečiųjų šalių svetainių nuorodų ir ryšių su jomis, tai pat gali būti socialinių papildinių (pvz., „Facebook" papildinių). „Lemminkäinen" svetainėje trečiųjų šalių papildiniai įkeliami iš atitinkamos paslaugos serverių. Tokiu atveju trečioji šalis gali nustatyti savo slapukus. Tokioms per „Lemminkäinen" svetainę teikiamoms trečiųjų šalių paslaugoms ir per trečiąsias šalis perduodamoms programoms turi būti taikomos tų trečiųjų šalių naudojimo ir kitos sąlygos.

Asmeninę informaciją galima patikrinti, o neteisingą ar pasenusią – pataisyti arba pašalinti pareikalavus. Norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su „Lemminkäinen".

Taikomi teisės aktai ir ginčų sprendimas

Šioms sąlygoms taikomi Suomijos įstatymai, išskyrus su taikomu įstatymu susijusias sąlygas. Visi ginčai sprendžiami įprastame Suomijos teisme Helsinkyje arba jūsų gyvenamosios vietos teisme.

© „Lemminkäinen Corporation", 2016 m. Visos teisės ginamos.