Viešoji ir privačioji partnerystė (VPP) ir aljansas – naujos bendradarbiavimo formos

Tradiciškai Lemminkäinen, užsakovas ir kiti rangovai anksčiau sėdėdavo „skirtingose stalo pusėse“. Dabar mes dirbame išvien.

VPP paslaugos palaiko investicijų vertę

Mūsų VPP paslaugos prasideda nuo pastato projekto ir plėtojamos statyboms pasibaigus – pavyzdžiui, 25 metų trukmės investicijų laikotarpiu. Tuomet mes esame atsakingi už turto aptarnavimą, priežiūrą, atskirai sutartas paslaugas vartotojams ir remontą.

Modeliui reikia funkcinės partnerystės, galimybių integracijos ir skirtingų šalių poreikių suvokimo. Mokyklų projektuose mes, kartu su pedagogais ir vartotojais, kuriame atvirą mokymosi aplinką.

Vartotojai patogiai jaučiasi gerai suprojektuotame ir prižiūrimame objekte, o savininkas gali būti tikras dėl pelningų investicijų.

Taikydami VPP modelį Suomijoje, esame įgyvendinę didelių greitkelių projektų. Be jų finansavimo ir statybos, dabar esame atsakingi už kelių priežiūrą.

Aljanso įžvalgos

Sudarius aljanso sutartį, projektuotojai, rangovai ir užsakovas dirba toje pačioje organizacijoje. Darbas yra našus: visi dirba kartu, laikydamiesi sutartų tikslų, o projekto duomenys tuo pat metu prieinami visoms šalims. Šalys dalijasi rizika ir nauda.

Aljansas taip pat gali būti apibūdinamas kaip „idėjų kalvė". Mes galime greitai išbandyti naujas įžvalgas ir trumpinti statybos laiką, mažinti riziką ir taupyti išlaidas.

Tekstas: Riitta Sippola

Mūsų VPP projektai Suomijoje:

  • Heinsuo dvylikametė mokykla ir Kalliola mokykla, Hollola
  • Pudasjärvi medienos mokyklos miestelis
  • Kastelli bendruomenės centras, Oulu
  • Keturios mokyklos ir vienas dienos priežiūros centras, Kuopio
  • Kelios policijos nuovados ir teismų pastatai Suomijoje
  • E18 Lohja-Muurla greitkelis

Mūsų aljanso projektai Suomijoje:

  • Rantaväylä tunelis Tamperėje
  • Hiukkavaara bendruomenės centras, Oulu
  • Kempele sveikatos centras
  • „Lengvesnis" variantas: asfaltavimo darbai Helsinkio oro uoste

2015.10.20

3 žmonėms tai patinka