Lemminkäinen tarpinė ataskaita: 2015 m. sausis–birželis

„Lemminkäinen grynieji pardavimai ir veiklos pelnas per antrąjį ketvirtį buvo panašūs kaip ir praėjusiais metais,” – sako bendrovės prezidentas ir generalinis direktorius Casimir Lindholm. „Mūsų rezultatai gerėjo visuose verslo segmentuose, išskyrus pastatų statybą Suomijoje. Pagerėjo ir infrastruktūros projektų rezultatai. Akivaizdi stipri infrastruktūros statybos rinkos situacija. Turime nepaliaujamai gerinti savo veiklos efektyvumą, kadangi intensyvi konkurencija daro įtaką sutarčių kainoms.”

„Plėtodami savo strategiją, tęsėme nepagrindinio verslo ir turto pardavimus. Mes pasitraukėme iš pastatų statybos verslo Švedijoje ir kelių priežiūros verslo Norvegijoje. Pardavinėjome strategiškai nesvarbius žemės sklypus ir mineralinių užpildų plotus. Šie veiksmai sutvirtino mūsų ketinimą optimizuoti kapitalo efektyvumą ir pagerinti ilgalaikius rezultatus."

„Mūsų pinigų srautas buvo teigiamas. Apyvartinis kapitalas ir skolos su palūkanomis siekia žemesnį lygį, nei pernai. Mums tai pavyko mažinant investicijas, gerinant savo sąskaitų išrašymo efektyvumą ir koreguojant gyvenamųjų pastatų statybą, – kad ji atitiktų žemesnius poreikius."

„Per ataskaitinį laikotarpį užbaigėme dalinį savo hibridinių obligacijų išpirkimą, išpirkdami jas už nominalią 27,1 milijono eurų sumą. Stipresnis balansas ir sėkmingai įgyvendinta kaštų taupymo programa Deliver 2014 užtikrina geras mūsų pozicijas nuolatinei verslo plėtrai ir konkurencingumo didinimui," – pareiškė Casimir.

2015.11.17

1 žmonėms tai patinka