Rantaväylä tunelis

Šis didžiulis projektas atvers kelius naujam rajonui Tamperės mieste Suomijoje. Įgyvendinus milžinišką 2013 m. spalio mėn. pradėtą projektą dalis Rantaväylä kelio taps tuneliu. Be tunelio, šioje vietoje mes įrengsime dvi kelių lygių sankryžas.

Darbus planuojame baigti 2017 metais. Tikslinė visos sutarties kaina – apie 180,3 milijono eurų. Tamperės miestas šioje vietoje stato naują rajoną. Įrengus tunelį, eismas bus nukreiptas per jį.

Darbas viename aljanse

Rantaväylä tunelio aljansą sudaro Tamperės miestas, Suomijos transporto agentūra, Lemminkäinen ir inžineriniai biurai Saanio & Riekkola Oy ir A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Aljanso sutartis yra pagrįsta nuolatiniu glaudžiu visų dalyvaujančių šalių bendradarbiavimu ir vieningu susitarimu dėl tikslinių išlaidų, rizikos paskirstymo ir veiklos metodų.

Kadangi klientų ir paslaugų teikėjų santaupų atsiranda pasiūlius žemesnę nei tikslinė projekto kainą, aljanso nariai yra suinteresuoti statybos darbus atlikti greitai ir bendradarbiaudami kiek įmanoma sklandžiau spręsti visas problemas.

Pasidalinus tikslus, darbas einasi puikiai

„Patenkintas žmogus" – toks yra tinkamas aljanso sutarties projekto vadovo Esko Mulari (nuotraukoje) apibūdinimas. Jis yra atsakingas už Rantaväylä tunelio sutartį. Darbas ilgiausiame Suomijos kelio tunelyje (2,3 km) vyksta pagal grafiką. Esko tiki, kad aljanso sutarties modelis turi teigiamos įtakos darbui. Užsakovams ir rangovams susėdus prie bendro stalo, problemos yra sprendžiamos greitai ir vieningai.

Tampere miesto savivaldybė priėmė sprendimą dėl tunelio statybos po gana ilgų diskusijų. Šio proceso pasekmė – Lemminkäinen įmonė buvo pasirinkta kaip generalinis projekto rangovas.
Kaina tik 25 proc. lėmė sprendimo priėmimą. Kitos konkurso sąlygos buvo susijusios su kokybe, buvo atsižvelgiama į konkurse dalyvaujančios organizacijos darbo veiksmingumą ir patikimumą.

„Aplinka – taip pat svarbus veiksnys, nes statybos vyksta pačiame mieste. Šalia yra Näsijärvi ežeras, darbai bus atliekami žemiau gruntinio vandens lygio."

Vertinant Suomijos mastu didžiulis projektas turi didelį poveikį Tamperės miesto infrastruktūrai. Pavyzdžiui, dujų, elektros, telekomunikacijų, vandens ir centralizuoto šildymo linijų perkėlimas yra brangi veikla. Aljansas įrodė galįs priimti būtiniausius ir tinkamiausius infrastruktūros sprendimus.

Faktai

  • 2015 metais darbus atliks apie 400 darbuotojų.
  • Mūsų projektas sukuria apie 1 000 metinių darbo vietų.
  • Per pirmuosius Rantaväylä projekto etapus nelaimingų atsitikimų buvo labai daug.
  • Tragiškų nelaimingų atsitikimų nebuvo . Blogiausiu atveju žmogus gaudavo kelių dienų nedarbingumo pažymėjimą.
  • Nepaisant to, mes skyrėme daug dėmesio nelaimingiems atsitikimams: pagerinome įvadinius mokymus, susijusius su darbo etapų įgyvendinimo planais, organizavome saugos akcijas ir susirinkimus, pasamdėme saugos darbe koordinatorių.

Tekstas ir nuotraukos: Juho Paavola

Merja Tyynismaa A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Aš aljanse esu atsakinga už ryšius ir aplinkos priežiūrą. Tai reiškia, kad esu įtraukta į projekto vidaus ryšių bei ryšių su vietos gyventojais ir žiniasklaida veiklą. Šis projektas yra sudėtingas, nes statybų aikštelė yra pačiame tankiai apgyvendintos zonos ir judraus kelių ir gatvių tinklo viduryje. Nors dauguma žmonių Tamperėje pritaria tunelio statybai, tačiau yra ir nemažai prieštaraujančiųjų. Tai reiškia, kad bendravimas su vietos gyventojais ir tikslios informacijos teikimas jiems yra labai svarbus. Mes privalome rimtai atsižvelgti į žmonių problemas ir padėti jiems.

Mauri Mäkiaho Suomijos transporto agentūra

Aš pirmą kartą dalyvauju vykdant aljanso sutartį. Suprantu, kad tai yra puikus metodas. Problemos yra sprendžiamos bendru sutarimu ir niekuomet neužkraunamos pavieniams darbuotojams. Man teko dalyvauti daugelyje kelių statybos projektų, tačiau šis yra išskirtinis. Kelių statybos projektai dažnai trunka dešimtmečius, tačiau šis projektas, nepaisant jos apimties ir ypatingų savybių, bus baigtas 2017 metais. Aš dalyvavau šio projekto darbe nuo pat pradžių, todėl labai noriu pamatyti ir jo pabaigą. Nekantrauju to sulaukti.

2015.03.10

11 žmonėms tai patinka