Teisingas elgesys

Netinkamas vieno darbuotojo veiksmas gali sukelti didelį pavojų konkrečiam darbuotojui, jo kolegoms, taip pat – padaryti neigiamą poveikį visai organizacijai, užkrauti jai atsakomybę. Ar žinote, ką galima ir ko negalima daryti darbo vietoje?

Darbuotojas savo kieme ketina atlikti žemės lyginimo darbus ir savaitgaliui pasiskolina įmonės buldozerį. Technika grąžinama taip, kad niekas nepastebėtų. Nėra jokios žalos, ar ne?

"Netiesa," – paprieštarauja Thomas Forstén, Vidaus audito grupės vadovas. – "Mūsų Elgesio kodeksas draudžia naudotis įmonės įranga ir ištekliais asmeniniams tikslams."
Šiuolaikinėje greitai kintančioje verslo aplinkoje įmonės Elgesio kodeksas yra būtinas, siekiant užtikrinti aiškų mūsų vertybių išdėstymą ir jų laikymąsi.

"Tai ypač taikytina tokiai, kaip mūsų – tarptautinei įmonei. Mes dirbame keliose valstybėse, kur laikomasi skirtingo etikos suvokimo," – sako Thomas.

Praėjusiais metais Lemminkäinen savo darbuotojams pristatė internetinę Elgesio kodekso mokymų programą, siekdama "įdiegti tvirtą suvokimo apie teisingus ir neteisingus dalykus pagrindą." Mokymų tikslas – išmokyti žmones taikyti Elgesio kodeksą kasdienėje veikloje ir konfliktinių situacijų atveju laikytis bendrųjų taisyklių ir nuostatų.

Kilus abejonėms

Danijoje įsikūrusios EHSQ vadovas Changiz Farrahi mano, kad atsakingas darbuotojų elgesys yra neišvengiamas. Jo darbotvarkėje etikos klausimai užima itin svarbią vietą, ypač bendraujant su valdžios institucijomis. Vadovas visuomet ieško informacijos Kodekse, visus ragina domėtis nauja Lemminkäinen internetine mokymų priemone, kuri pateikia aiškių rekomendacijų, kaip elgtis etiškai sudėtingų situacijų atveju.

"Internetiniai mokymai priminė man svarbias problemas, pavyzdžiui, partnerių pasirinkimo, remiantis objektyviomis priežastimis, svarbą. Jie taip pat priminė informacijos atskleidimo ir aplinkos apsaugos pagrindus," – sako Rusijos viešųjų pirkimų tarnautojas Aleksey Shadrin.

Darbuotojų žinojimas apie leistiną ir neleistiną elgesį yra labai svarbus. Elgesio normų pažeidimas gali reikšti ir įspėjimą, ir atleidimą iš darbo. Blogiausias galimas scenarijus įmonei – bankrotas.

"Jei, pavyzdžiui, jūs klastojate finansinius duomenis, pinigų trūkumas gali labai sukrėsti jūsų įmonę. Todėl labai svarbu visose ataskaitose nurodyti aiškius, teisingus ir tikslius duomenis," – teigia Thomas.

Sužinokite apie socialinę žiniasklaidą

Visi darbuotojai turi žinoti, kad jie atstovauja savo darbdaviui net ir ne darbo laiku. Vadinasi, yra tam tikrų dalykų, kurie neturi būti aptarinėjami elektroniniuose laiškuose ar įvardijami Twitter ar Facebook paskyrose.

"Nekritikuokite savo įmonės, darbo, kolegų ar partnerių, nediskutuokite konfidencialiais klausimais. Tai ilgam įsitvirtina aplinkinių sąmonėje," – pataria Thomas. – „Atkreipkite dėmesį į tinklapiuose demonstruojamas jūsų ar kolegų nuotraukas ir atsiminkite, kad jas gali pamatyti bet kuris asmuo."

Verslo kontrolierė iš Estijos Irene Sarapik turi prieigą prie viešosios informacijos apie Grupės veiklą Baltijos šalyse. "Aš esu labai atsargi, kalbėdama darbo klausimais su draugais ir giminaičiais, kad neatskleisčiau jokios informacijos apie sandorius, kainas, terminus, kitokios nepaskelbtos ar neoficialios informacijos."

Irene tikrina finansinius duomenis ir nagrinėja galimus interesų konfliktus tarp klientų ir subrangovų. "Aš gaunu klausimų apie mūsų metinius finansinius rezultatus. Elgesio kodeksas yra esminis šaltinis, nurodantis, kada ir kam galima atskleisti šią informaciją."

Kasdieniame darbe Irene veikia laikydamasi galiojančių įstatymų, tarptautinių ir vietos apskaitos reglamentų ir Grupės vidaus instrukcijų bei politikos. "Jei matau, kad sandoris neatitinka galiojančių taisyklių ir politikos, aš apie tai atvirai pasakau ir primenu tai savo kolegoms."

Internetinė mokymų priemonė

TEKSTAS: SILJA KUDEL

2015.06.16

12 žmonėms tai patinka