Mes tapsime geriausia savo srities statybos įmonė

Spalio mėnesį mes peržiūrėjome 2016–2019 m. Lemminkäinen strategiją. Mūsų tikslas – tolygiai pereiti nuo balanso stiprinimo prie geresnio konkurencingumo ir pelno augimo. Mes paklausėme prezidento ir generalinio direktoriaus Casimir Lindholm, Norvegijos padalinio vadovo Jan Øyri ir Grupės finansų vadovo Karo Nukarinen, kaip jie įsivaizduoja įmonės ateitį.

Kokios yra didžiausios mūsų stiprybės ir kaip jos prisidės prie mūsų sėkmės?

Casimir: Parengėme finansiškai tvirtą platformą kitam savo kelionės etapui. Mes esame stambus žaidėjas asfaltavimo srityje, o Suomijoje sklandžiai vykdomi infrastruktūros projektai – tai yra geras pagrindas augimui ateityje visose mūsų veiklos valstybėse, ypač Švedijoje ir Norvegijoje. Suomijos pastatų statybos srityje mūsų rezultatai yra geri Helsinkio miesto zonoje; dabar mes turėsime įgyvendinti tas pačias vadybos sistemas likusioje Suomijos dalyje. Mūsų darbuotojai yra įsipareigoję mums – tai užtikrina aukštą kokybę, ji akivaizdžiai atsispindi klientų ir darbuotojų apklausų rezultatuose. Reikia pagerinti savo rezultatus, siekiant augimo infrastruktūros projektų srityje užsienio šalių rinkose; mūsų stiprybės padės mums pasiekti šių tikslų.

Jan: Mūsų darbuotojai ir prižiūrėtojai dirba puikiai, tačiau reikia stiprinti jų įgūdžius projektų valdymo srityje. Mes įgyvendinsime atnaujintas vertybines nuostatas ir lyderystės principus, jų laikydamiesi išvysime gerėjančius rezultatus.

Karo: Aš sutinku: dabar mes turime pareigingus darbuotojus, patenkintus klientus ir gerą finansinį pagrindą.

Kokių pokyčių imsimės?

Casimir: Mums reikėtų geriau pasinaudoti savo privalumu – esame didelė įmonė. Šiuo metu net ir tos pačios srities komandos dirba skirtingais metodais. Dalydamosi geriausia praktika, mūsų komandos gali pagerinti savo veiklos rezultatus viešųjų pirkimų srityje, darbo su panaudoto asfalto ir mažesnio energijos sunaudojimo asfalto gamykloje.

Reikia pagerinti savo asfaltavimo padalinio konkurencingumą. Mes pritaikysime gerąją praktiką ir įgyvendinsime naują veiklos modelį, kuris padės būti lankstesniems ir naudoti masto ekonomiją. Praktiškai tai reiškia, jog mes taip pat norime padidinti bendrąjį savo komandų rezultatų lygį, mokydamiesi vienas iš kito. Veiklos modelis bus įgyvendinamas visose valstybėse, pradedant Suomija. Mineralinių užpildų padalinys bus valdomas kaip atskira verslo įmonė (įskaitant Suomiją ir Švediją) Asfaltavimo padalinyje. Žemės darbai bus perkelti į Infrastruktūros projektų padalinį, kadangi verslo logika yra labai panaši. Siekiame infrastruktūros projektų augimo Švedijoje ir Norvegijoje – šiose šalyse išaugs darbuotojų poreikis. Taip pat investuosime į projektų valdymo mokymus. Suomijos pastatų statybos srityje stiprinsime savo išteklius ir vykdysime darbus pasirinktuose miestų augimo centruose. Rusijos rinka yra nestabili, taigi nusprendėme kurį laiką nepradėti naujų pastatų statybos plėtros projektų Sankt Peterburge. Asfaltavimo ir sutartinės pastatų statybos darbai bus tęsiami.

Jan: Naujas asfaltavimo veiklos modelis leis mums sutelkti dėmesį į logistiką ir valdyti išlaidas. Jis taip pat padidins operacijų skaidrumą. Esu įsitikinęs, kad greitai sulauksime naudos. Infrastruktūros projektų srityje mes stiprinsime ryšius tarp padalinių ir valstybių vadovybės. Tai yra sveikintinas sprendimas.

Karo: Aš manau, kad tarpvalstybinis asfaltavimo ir infrastruktūros projektų padalinių stiprinimas yra labai teigiamas dalykas. Dalijimasis ištekliais leidžia mums greičiau reaguoti į rinkos pokyčius. Šis pokytis taip pat pasiūlys daugiau karjeros galimybių mūsų darbuotojams. Būdami lankstesni, geriau tenkinsime klientų poreikius, trumpesnis pastatų statybos laikas taip pat bus naudingas.

Kaip kiekvienas Lemminkäinen darbuotojas gali prisidėti prie mūsų strategijos?

Casimir: Būdamas energingas ir norėdamas mokytis. Aptikus gerąją praktiką, ji turi būti įgyvendinta. Kai mums sekasi, galime augti ir kurti galimybes savo darbuotojams.

Karo: Gera žinoti, kad nauji darbo metodai palengvina darbą.

Jan: Reikia, kad noro tobulėti faktas motyvuotų mus mokytis naujų dalykų.

Mes įgyvendinome naujas vertybines nuostatas. Viena jų – „Svarbiausia – žmonės". Kaip tai turėtų atsispindėti kasdieniame darbe?

Jan: Man tai yra pati svarbiausia vertybė. Mes ir toliau tobulinsime darbų saugą ir užtikrinsime saugų mūsų darbuotojų grįžimą namo. Mes privalome vienodai elgtis su kiekvienu darbuotoju. Tai nėra lengva, kai reikia priimti sudėtingus sprendimus.

Casimir: Man tai reiškia atvirą ir sąžiningą tiek vadinamąjį vidinį, tiek išorinį bendravimą net ir pačiais sudėtingiausiais klausimais. Mūsų darbuotojai taip pat turi žinoti bendrąją įmonės kryptį. Šiai sričiai aš skirsiu daugiausia dėmesio.

Karo: Mano nuomone, tai yra paprasta: jei neturi žmonių, neturi įmonės.

Tekstas: Mira Rinne-Helenius
Nuotraukos: Lemminkäinen

FAKTAI

 • Lemminkäinen peržiūrėjo savo strategiją 2015 m. spalio mėnesį. Mes siekiame nuolat gerinti savo rezultatus ir padidinti vertę akcininkams skirdami daugiau dėmesio balansui, konkurencingesniems veiklos modeliams ir infrastruktūros projekto Šiaurės Europoje pelno augimui. Siekiame stabilaus dividendų paskirstymo – kai ne mažiau nei 40 procentų finansinių metų pelno paskirstoma akcininkams.
 • Asfaltavimo srityje nauju veiklos modeliu ir efektyviais procesais sieksime pagerinti visų savo rinkų veiklos efektyvumą.
 • Sieksime infrastruktūros projektų pelno augimo, ypač Švedijoje ir Norvegijoje.
 • Suomijos pastatų statyba: mes ir toliau vykdysime savo veiklą miestų augimo centruose.
 • Norėdami palaikyti nedidelį rizikos lygį Rusijoje, nusprendėme kurį laiką nepradėti naujų pastatų statybos plėtros projektų. Tačiau vykdysime asfaltavimo darbus ir sutartinę pastatų statybą.
 • Paskelbsime konkrečius verslo strategijos straipsnius 2016m. sausio–vasario mėnesiais.

Vizija: 2019 m. MES TAPSIME GERIAUSIA STATYBOS ĮMONE SAVO SRITYJE

 • Pirmaujame asfaltavimo srityje.
 • Užimame reikšmingą vietą Šiaurės šalių infrastruktūros projektų srityje.
 • Mūsų pastatų statybos kokybė yra viena geriausių.
 • Veikiame tarptautiniu mastu, kaip vieninga Lemminkäinen įmonė
 • Esame viena geriausių įmonių darbų saugos srityje.
 • Mūsų klientų patenkinimo lygis yra puikus.
 • Apdovanojame darbuotojus už puikius rezultatus
 • Mūsų vadovai yra vieni geriausių mūsų pramonės šakoje.
 • Mūsų bendravimo kultūra – pagarba ir atvirumas.
 • Įmonės vertė yra aukštesnė nei dabar.

2015.12.15

9 žmonėms tai patinka