Atsakingas darbas – geras rezultatas

Esame stambi statybų įmonė, todėl darome didelį poveikį visuomenei. Mūsų bendras tikslas – pelningai ir atsakingai plėtoti savo veiklą per ilgą laikotarpį.

Versle atsakingumo reikalauja ne tik įstatymas ir tarptautiniai reglamentai, – to tikisi ir mūsų klientai, finansininkai, ir kitos suinteresuotosios šalys. Atsakingumą laikome konkurenciniu pranašumu.

Tvari įmonių plėtra ir socialinė atsakomybė paprastai apibrėžiami trimis aspektais: finansine, socialine ir aplinkosaugine atsakomybe. Našiau dirbdami galime sumažinti kaštus – tiek sau patiems, tiek savo klientams. Pagrindiniams su aplinkosaugine atsakomybe susijusiems veiksniams priklauso ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas, ir efektyvesnis medžiagų perdirbimas. Be naudos gamtai, šie patobulinimai taip pat leidžia mums sumažinti išlaidas ir pasiūlyti savo klientams ekologiškesnius sprendimus.

„Mums turi būti itin svarbu laikytis įstatymų, reglamentų ir bendrųjų taisyklių. Keičiantis darbo aplinkai, norime būti pavyzdinė įmonė, laikytis ne tik būtinųjų darbo sąlygų, bet ir skatinti pelningą verslą," – sako Robert Blumberg, asfaltavimo skyriaus vykdantysis viceprezidentas.

Robi – balandį pradėto projekto, kuriuo norima apibrėžti aktualiausius tvaraus plėtojimo tikslus, turinčius daugiausia įtakos mūsų darbo rezultatams, savininkas. Verslo segmentams tikslai keliami pagal Grupės tikslus – kaip kasmetinio planavimo dalis. Tai užtikrina, kad rezultatuose atsispindėtų darbuotojų pastangos.

Tikslų apibrėžimo procesas prasideda dirbtuvėmis, čia dalyvauja visų verslo segmentų darbuotojai iš visų įmonės darbo šalių. Be tikslų apibrėžimo, projektas sukurs ir tvaraus plėtojimo darbo modelį, kuris nurodys pareigas ir atsakomybę, tolesnių ataskaitų pateikimo metodus ir susijusius rodiklius.

Ar gausime geriausius projektus ir geriausius darbuotojus?

„Tai, kaip dirbame, daro įtaką mūsų klientų supratimui apie mus, parodo, kokie patrauklūs atrodome potencialių klientų akyse. Ar gausime geriausius projektus ir geriausius darbuotojus?" – klausia Robi.

Geras nenutrūkstamo ir atviro dialogo pavyzdys – Rantaväylä tunelio Tamperėje statybų sutartis. Tai projektas, kuriame ypač daug dėmesio skiriama skaidriam ir tiksliai numatytu laiku vykstančiam suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimui su klientu, taip pat miesto gyventojams – visiems, kam šis projektas gali turėti įtakos.

Vasarą Lemmy pateiksime daugiau informacijos apie tolesnius projekto žingsnius. Dabar daugiau informacijos apie projektą gali suteikti projektų vadybininkė Nina Karhula.

 

2015.05.15

10 žmonėms tai patinka