Apyvartumas

2014 m. vasarą mes paskelbėme naujus 2014–2016 metų tikslus. Ketiname sutelkti dėmesį į pelningumo didinimą, finansinės padėties gerinimą ir konkurencingumo tobulinimą. Prezidentas ir generalinis direktorius Casimir Lindholm ir finansų direktorius Ilkka Salonen pagrindžia tikslų siekimo priemones ir paaiškina ateities kryptis.

Kodėl Lemminkäinen per trumpą laikotarpį įgyvendino daug esminių pokyčių?

Casimir Lindholm: Pokyčių poreikis atsirado dėl labai sudėtingos finansinės padėties, į kurią buvo patekusi įmonė. 2013 metais patyrėme didelių nuostolių ir turėjome atlyginti žalą, susijusią su asfalto kartelio byla. Tuo pat metu rinkos situacija Suomijoje ir Rusijoje pablogėjo, taigi mes neturėjome kito pasirinkimo ir ėmėmės veiksmų.

Ilkka Salonen: Palyginti su įmonės dydžiu, jos skola buvo didelė. Siekdami tinkamai grąžinti skolas ir vykdyti kitus įsipareigojimus, mes privalome pagerinti savo finansinius rodiklius. 2014 metais mes sumažinome bendrą skolą, taikydami akcijų emisiją, atsisakydami nepagrindinės veiklos ir efektyviau naudodami apyvartinį kapitalą. Šios priemonės užtikrins nuolatinę mūsų veiklą ir padės toliau augti.

Casimir: Mes privalėjome mažinti išlaidas. Mūsų struktūra ir dauguma veiklos sričių buvo tinkamos įmonei, kurioje yra daugiau grynųjų pardavimų. Deja, ši situacija taip pat turėjo įtakos mūsų darbuotojams. Įgyvendinant išlaidų taupymo programą pavasarį buvo nutrauktos darbo sutartys su beveik 500 Lemminkäinen darbuotojų. Tai buvo sudėtingas sprendimas.

Kodėl vis dar svarbūs finansiniai klausimai? Ar nepakanka jau padarytų „apkarpymų"?

Casimir: Nuo 2014 m. pavasario mes pritaikėme daug metodų reikiamam apyvartumui pasiekti, bet vis dar nepasiekėme savo tikslų. Paprastesnė išlaidų struktūra leis mums būti konkurencingesniems. Ji būtina mūsų veiklos tęstinumui užtikrinti.

Ilkka: Mūsų kreditoriai reikalauja, kad mes toliau įgyvendintume balansą stiprinančias priemones. Mūsų akcininkai prisidėjo prie šios veiklos įsigydami maždaug 30 milijonų eurų vertės akcijų emisiją. Didžiausių įmonės savininkų, Pentti šeimos, dėka šis sprendimas tapo labai sėkmingas. Be šios akcijų emisijos, mes šiuo metu atsisakome nestrateginio balansinio turto.

Casimir: Nepaisant išlaidų taupymo, mums reikia geresnio rizikos valdymo. Pavyzdžiui, mes nustatėme naujas konkursų, investicijų ir projektų tvirtinimo sąlygas. Kadangi nepajėgiame atlikti visko, turime nusistatyti projektų ir investicijų prioritetus. Dėl šios priežasties sprendimai priimami vis labiau centralizuotai. Tai užtikrina, kad mūsų patirtis būtų panaudojama ir eurai būtų investuojami į Lemminkäinen sėkmingus dalykus.

Kokia šių priemonių įtaka verslui?

Casimir: Mūsų tikslas yra tapti vienu pirmaujančių reikalingos infrastruktūros sprendimų priėmėjų Šiaurės Europoje. Infrastruktūra yra siejama su požemine statyba ar kitais projektais, kuriems įgyvendinti reikalinga įvairių sričių specialistų patirtis. Mes galime suderinti didelę kompetenciją ir techninę patirtį. Suomijos pastatų statybos srityje mes skiriame daug dėmesio Helsinkio zonai, kur esame įsigiję sklypų patraukliose vietose. Sankt Peterburge mes baigiame ir parduodame dabartinius didelius būsto projektus. Norėdami užtikrinti pelningumą, abiejose valstybėse atidžiai renkamės konkurencingus projektus.

Ilkka: Ypač daug dėmesio mes skiriame efektyvesniam kapitalo naudojimui. Tai galime pasiekti mažindami atsargas, didindami žemės sklypų apyvartą, pailgindami mokėjimo terminus mūsų tiekėjams ir spartindami mūsų užsakovus.

Ar yra ir daugiau pokyčių?

Casimir: Mes pradėjome vykdyti kelis mūsų veiklai pagerinti skirtus plėtros projektus tokiose srityse, kaip konkursų skaičiavimas, projektų valdymas, rizikos valdymas ir viešieji pirkimai. Taip tikimės nustatyti geriausius veiklos metodus sektoriaus ir valstybės lygmeniu ir pritaikyti juos Lemminkäinen darbe.

Ilkka: Dauguma plėtros programų susijusios su praktišku finansų valdymu. Įgyvendindami kelių tiesimo ir infrastruktūros projektus tobuliname transporto priemonių panaudojimo efektyvumą visuose regionuose ir valstybėse ir atsisakome nereikalingo turto. Tai padės panaudoti įšaldytą kapitalą, mažinti priežiūros išlaidas ir nusidėvėjimą. Turėsime uolienų smulkinimo įrangos. Mes geriname būsto pardavimų efektyvumą, siekdami greičiau panaudoti įšaldytą kapitalą naujiems statybos projektams įgyvendinti. Ketiname sumažinti masinės gamybos sąnaudas, naudodami daugiau perdirbto asfalto ir t. t.

Casimir: Mes turime dar daug ką nuveikti: nuolat stebėti mūsų rinkų plėtrą ir konkurentus, būti nuolat pasirengę reaguoti į situaciją. Noriu, kad Lemminkäinen įmonėje nuolatinis tobulinimas taptų mąstymo būdu.

Tekstas: Susanna Inkinen, nuotraukos: Janne Lehtinen

Strategija

  • Trumpalaikiai tikslai: balanso stiprinimas ir efektyvumo gerinimas.
  • Ilgalaikiai tikslai: pelningas infrastruktūros augimas statybos srityje Šiaurės Europoje ir didesnis dėmesys pastatų statybai Suomijoje ir Rusijoje.
  • Finansiniai tikslai: 18 proc. investicijų grąža per ciklą, ne mažesnis nei 35 proc. nuosavo kapitalo santykis ir 15 proc. investicijų grąža 2016 metų pabaigoje.
  • Keturi verslo segmentai: kelių statyba; infrastruktūros projektai; pastatų statyba; veikla Suomijoje ir Rusijoje.

Casimir ir Ilkka

„Mes galime suderinti didelę kompetenciją ir techninę patirtį“, – Casimir (kairėje) sako kolegai Ilkka.

2015.03.10

8 žmonėms tai patinka