Saugi darbo aplinka

Mes tikime, kad taikant saugų požiūrį į darbą visada galima išvengti pavojingų situacijų.

Mūsų darbų saugos siekiai yra pagrįsti saugos mokymais, tęstinio nelaimingų atsitikimų skaičiaus darbe mažinimo gerinant darbo vietų mikroklimatą, sudarant saugias ir sveikas darbo sąlygas bei taikant pažangius metodus.

Požiūris yra lemiamas veiksnys - profesionalai visada atsižvelgia į saugumą ir naudoja reikiamą apsauginę įrangą. Mes visada siūlome savo darbuotojams saugos mokymus, reikalingus jų tikslams pasiekti.

Mes sprendžiame aktualius saugos klausimus mūsų savaitiniuose susirinkimuose. Mes stipriname ir plėtojame darbų saugą vidinio vertinimo ir grįžtamojo ryšio dėka. Mūsų tikslas yra sukurti saugią darbo aplinką visiems mūsų darbuotojams ir partneriams mūsų statybvietėse ir biuruose.