Darbo aplinka ir darbuotojų sveikata

Lemminkainen skiriamas ypatingas dėmesys saugiai ir sveikai darbo aplinkai. Tai yra kertinis sėkmės veiksnys, kurį mes įgyvendiname mokydami, motyvuodami darbuotojus, diegdami saugos ir sveikatos priemones bei efektyviai identifikuodami ir valdydami rizikas.

Darbuotojų sveikata bei darbingumas sąlygojami įvairių veiksnių ir apima tiek kiekvieno asmens individualią sveikatos būklę, tiek bendrą kolektyvo gebėjimą nuveikti konkrečius darbus. Esminiai veiksniai, lemiantys darbuotojų gebėjimus yra gera darbo atmosfera, kompetencija įskaitant lyderystę, vadybinius įgūdžius bei konfidencialią sąveiką tarp vadovaujančio bei vykdomojo lygio darbuotojų.

Mūsų tikslas yra užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką darbuotojams. Mūsų darbuotojų darbingumas, emocinė ir fizinė sveikata yra mums svarbūs taip pat kaip ir viso darbuotojų kolektyvo bendruomenė.