2016–2019 M. LEMMINKÄINEN STRATEGIJA

Lemminkäinen nuolat siekia gerinti savo veiklos rezultatus ir didinti vertę akcininkams, skirdama dėmesį balansui, konkurencingesniems veiklos modeliams ir infrastruktūros projektų Šiaurės Europoje pelno augimui.

Per artimiausius metus Lemminkäinen tikslas yra gerinti konkurencingumą visuose verslo segmentuose ir sukurti tvirtą pagrindą pelno augimui. Siekdami panaudoti masto ekonomiją, savo padaliniuose ir veiklos vykdymo valstybėse mes remsimės geriausia praktika.

Per 2016-2019 m. strategijos laikotarpį, Lemminkäinen pradės gerinti konkurencingumą ir didinti pelną.

Mes ir toliau stiprinsime balanso struktūrą ir gerinsime mūsų kapitalo efektyvumą investuodami, didindami būsto pardavimus ir išlaisvindami kapitalą dėl pagerintų vidinių procesų ir procedūrų.

Per artimiausius metus Lemminkäinen tikslas yra gerinti konkurencingumą visuose verslo segmentuose ir sukurti tvirtą pagrindą pelno augimui. Siekdami panaudoti masto ekonomiją savo padaliniuose ir veiklos vykdymo valstybėse, mes remsimės geriausia praktika.

Siekiame infrastruktūros projektų pelno augimo

Urbanizacija ir investicijos į energetikos sektorių didina sudėtingų infrastruktūros projektų poreikį. Panaudodami Suomijos rinkoje įgytą patirtį, mes siekiame tapti vienu iš pirmaujančių elitinių Šiaurės Europos infrastruktūros verslo sričių tiekėjų.

Augimo ypatingai siekia Švedijos ir Norvegijos infrastruktūros padaliniai. Šių valstybių rinkos perspektyva yra patraukli, o vyriausybinės infrastruktūros plėtros programos bus tęsiamos iki 2020 m.

Mūsų augimo sritys yra projektai, susiję su sudėtinga transporto infrastruktūra, sunkiąja pramone, elektrinėmis ir miesto infrastruktūra.

Asfaltavimo padaliniai gerins veiklos efektyvumą

Asfaltavimo srityje supaprastintu veiklos modeliu ir veiksmingais procesais mes siekiame pagerinti visų rinkų veiklos efektyvumą.

Siekdami greičiau reaguoti į rinkos pokyčius ir geriau panaudoti masto ekonomiją, mes atnaujinsime asfaltavimo padalinių veiklos modelį. Strategijos laikotarpio metu asfaltavimo veikla iš regioninės struktūros taps lankstesniu, į klientą ir veiklą orientuotu organizacijos modeliu. Mineralinių užpildų padalinys vykdys veiklą kaip atskira įmonė.

Pastatų statybos Suomijoje padalinys vykdys veiklą miestų augimo centruose

Pastatų statybos Suomijoje padalinys ir toliau tęs veiklą miestų augimo centruose Helsinkio miesto zonoje, Vasoje, Turku, Tamperėje, Oulu, Kuopio ir Lappeenrantoje. Mes siekiame išlaikyti pelningumą ir teigiamus pinigų srautus sukursiantį gamybos lygį.

Padaliniai Rusijoje kol kas nepradės naujų plėtros projektų

Siekdami išlaikyti nuosaikų rizikos lygį Rusijoje, mes kol kas nepradėsime naujų pastatų statybos plėtros projektų Sankt Peterburge. Mes vykdysime pastatų statybą pagal sutartis. Rusijos asfaltavimo padalinys sieks augimo specialiųjų darbų srityje.

Finansiniai tikslai

Mūsų finansiniai tikslai:

• Pastovaus kapitalo pelningumo rodiklis (ROCE) didesnis nei 15% 2019 m.
• Pelno prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT) marža – daugiau nei 4% 2019 m.
• Nuosavybės koeficientas - per 35% 2016-2019 m.
Mes siekiame stabilaus dividendų paskirstymo, kai ne mažiau nei 40 procentų finansinių metų pelno yra paskirstoma akcininkams.