Mūsų personalas

Mes plėtojame tvarią ir patikimą statybą

Mūsų tikslas – padaryti mūsų darbą vertingą ir tvarų. Atviri pokalbiai su mūsų akcininkais yra būtini, norint sukurti stabilų augimą.

Kaip svarbiausio veikėjo statybos pramonėje, mūsų tikslas yra kuo įmanoma kruopščiau apsvarstyti tiesioginį ir netiesioginį mūsų darbo poveikį mus supančiai bendruomenei. Viso mūsų darbo metu, kol stipriname savo finansinę padėtį, mes atsižvelgiame į mūsų akcininkų lūkesčius bei reikalavimus. Bendrosios vertybės ir darbo metodai padeda mums įgyvendinti mūsų viziją bei strategiją ir padeda dirbti pastoviai, o klientą išlaikyti dėmesio centre.

Tvarumas – mūsų darbo pagrindas

Tvarumas yra pagrindinis mūsų darbų aspektas, nes siekiant sėkmingų rezultatų, mūsų kiekvienos dienos darbas yra dėmesio sutelkimas įvairiems tvarumo aspektams, tokiems kaip statybos energijos ir medžiagų resursų efektyvumas, darbo saugos, mūsų Elgesio kodekso ir šešėlinės ekonomikos prevencija. Mes norime prisidėti prie tvarumo problemos visoje statybos pramonėje.

Mūsų prezidentas ir generalinis direktorius yra atsakingi už pastovumą mūsų įmonėje. Atsakomybė už grupės aplinkosaugos ir darbo saugos reikalus yra pateikta Vykdomosios grupės nariui, o verslo segmente už tai atsakingas yra aplinkosaugos ir/arba kokybės valdytojas. Socialinė atsakomybė skirta Vykdomajam viceprezidentui ir Žmogiškųjų išteklių departamentui, o vyriausiasis finansininkas yra atsakingas už finansinę atsakomybę.

Mes naudojame valdymo sistemas, kad atitiktume tarptautinių standartų ISO 9001:2008 (kokybės valdymo sistema), ISO 14001:2004 (aplinkosaugos valdymo sistema) ir OHSAS 18001:2007 (darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistema) reikalavimus.