Darnus vystymasis

Mūsų darbo pobūdį atspindi mūsų vertybės, vizija ir Elgesio kodeksas, taip pat nacionaliniai ir tarptautiniai įstatymai ir reglamentai.

Lemminkäinen korporacijos Direktorių taryba patvirtino Elgesio kodeksą 2010 metais. Šis kodeksas apibūdina darbuotojų darbo pobūdį ir visą mūsų darbo struktūrą. Kodeksas paremtas tarptautiniais reglamentais, tokiais kaip Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaracija ir dešimt Pasaulinio susitarimo principų, susijusių su žmogaus teisėmis, darbo įstatymu, aplinkosauga ir kova su korupcija. Kodeksas taip pat nepalieka nuošaly Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) darbuotojų teisių ir principų, Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (TEBPO) darbo nurodymų tarptautinėms įmonėms ir Tarptautinės prekybos rūmų (TPR) rekomendacijų. Mūsų Elgesio kodeksu gali remtis ir mūsu partneriai.

Mūsų Elgesio kodekse pateikiami detalesni nurodymai, pavyzdžiui, kaip elgtis konfidencialios informacijos ir pramogų atvejais, taip pat kodeksas yra konkurencijos įstatymų gidas ir rėmimo principai, kurie prireikus yra atnaujinami.

Mes pripažįstame savo darbuotojų laisvę organizuoti bei jų teisę prisidėti prie profesinių sąjungų ir pasirašyti kolektyvinius darbo susitarimus. Mes prieštaraujame vaikų įdarbinimui, taip pat nedirbame su subrangovais arba tiekėjais, kurie įdarbina vaikus. Neaukojame pinigų politinėms partijoms arba jų veiklai, religinėms organizacijoms, valdžios atstovams, savivaldybėms arba vietinei administracijai. Netoleruojame kyšininkavimo, taip pat neįsitraukiame į verslo santykius, kurie gali baigtis interesų konfliktu. Reikalaujame kiekvieno Lemminkäinen darbuotojo visuomet laikytis galiojančių įstatymų ir Grupės vidaus reikalavimų.